Tin hot
Home / Tag Archives: đại học hải phòng

Tag Archives: đại học hải phòng

Đại học Hải Phòng thông báo tuyển sinh năm 2017

tuyển sinh đại học

Trường Đại học Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 60/2004/QĐ-TTg ngày 09/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng. Trước đó 4 năm, Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 48/2000/QĐ-TTg ngày …

Read More »